101 – Süt ve Besi Hayvancılığı, Yumurtacılık

ipard 101 hayvancılık hibe desteği

IPARD HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ (101)   

ipard süt hayvancılığı hibe desteği

IPARD kapsamında; Büyükbaş (inek, manda) ve Küçükbaş (koyun, keçi) süt üreten işletimlerin kurulması veya modernizasyonu için yapım işleri (ahır, sağımhane, revir, doğumhane, yem deposu, araç garajı, gübre çukuru, silaj çukuru, idari bina vb.), makine ekipman alımı, danışmanlık ve görünürlük harcamalarına %70’e varan hibe desteği verilmektedir.

ipard besi hayvancılığı hibe desteği

IPARD kapsamında; Büyükbaş (sığır, manda) ve Küçükbaş (koyun, keçi) kırmızı et üreten besi işletimlerinin kurulması veya modernizasyonu için yapım işleri (ahır,  revir, yem deposu, araç garajı, gübre çukuru, silaj çukuru, idari bina vb.), makine ekipman alımı, danışmanlık ve görünürlük harcamalarına %70’e varan hibe desteği verilmektedir.

ipard beyaz et işletmesi hibe desteği

IPARD kapsamında; broyler (tavuk), hindi ve kaz yetiştiren beyaz et üreten işletimlerin kurulması veya modernizasyonu için yapım işleri, makine ekipman alımı, danışmanlık ve görünürlük harcamalarına %70’e varan hibe desteği verilmektedir.

ipard yumurta tavukçuluğu desteği

IPARD kapsamında; yumurta  tavukçuluğuna işletimlerinin modernizasyonu için yapım işleri, makine ekipman alımı, danışmanlık ve görünürlük harcamalarına %70’e varan hibe desteği verilmektedir.