“302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri bilgilendirme

“302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri bilgilendirme

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II kapsamında 25.03.2016 tarihinde yaptığı duyuruda “302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri ile ilgili bilgilendirme yayınlamıştır.

Bu bilgilendirme şu şekildedir:

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
GENEL HUSUSLAR:
1. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinde, başvuru sahipleri gerçek kişi ve tüzel kişilerdir. Bu tedbir altındaki yatırımlar kırsal alanda olmak zorundadır ancak bazı sektörlerde çiftçilere ve gerçek kişilere, istenen koşulları sağlaması durumunda istisna sağlanmaktadır. Tüzel kişilikler yatırımlarını hiçbir istisna olmadan kırsal alanda yapmalıdırlar.
Başvuru sahibi; ÇKS kaydı, AKS kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduğunu kanıtlayacak, Tarım Bağkur’u ile tarımdan başka gelirinin olmadığını belgeleyecektir. İki koşulu birlikte sağlayan başvuru sahipleri istisnadan yararlanabilir.
Aşağıdaki tabloda hangi sektörlerde kimlere hangi koşullar ile istisna sağlandığı belirtilmiştir.

302-1 kırsal faaliyetler ipard

2. Aşağıda belirtilen sektörler için başvuracak olan limited, kollektif, komandit, anonim şirketler ve gerçek kişiler KOSGEB’e üye olmalıdır ve son mali yıla ait KOBİ Bilgi Beyannamesini sunmalıdır.
a) Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler
b) Kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler
c) Makine parkları
d) Yenilenebilir enerji yatırımları
Yasal mevzuatları gereği üye olamayan tüzel kişilikler (kooperatif, üretici örgütü vb.) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alınmış işletmenin son bir yıla ait (varsa) aylık prim ve hizmet dökümü veya sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı getirmek zorundadır.
3. Kapasite/ön kapasite raporu sadece et ve süt ürünleri işleme yatırımları söz konusu olduğunda istenen belgelerdir.
SEKTÖRLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
4. Açık alanda bitkisel üretim söz konusu olduğunda, açık alan büyüklüğü en fazla 2 hektar olmalıdır. Kontroller tapu ve/veya kira sözleşmesi ile yapılacaktır.
5. Mantar üretim tesisleri “ÇKS kaydı” ve “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” sunmalıdır.
6. Fide ve Fidan sektöründe son ürüne gidilmeden üretim yapılmalıdır. İş planındaki veriler fide/fidan satışı ile ilgili olmalıdır.
7. 103-5 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması kapsamında desteklenen ürünler, katma değerli ürünler kapsamında meyve ve sebzelerin kurutulması başlığı altında desteklenmeyecektir.
8. Katma değerli ürünler kapsamında kuruyemiş destek kapsamında değildir.
9. Katma değerli ürünler listesinde yer alan meyve ve sebze işleme başlığı altında yer alan ürünlere meyve – sebze suları ve konserve ile ilgili yatırımlar da ilave edilmiştir.
10. Leblebi, katma değerli ürünler listesinde yer alan bakliyat işleme ve paketleme başlığı altında nohudun işlem görmüş katma değerli ürünü olarak desteklenmektedir.
11. Katma değerli ürünler listesinde yer alan yerel yiyecekler kapsamında özellikle bölgeye ait yöresel olarak bilinen veya coğrafi işaret sertifikasına sahip olan ürünler düşünülmelidir. Örneğin, “Tarhana” yerel yiyecekler kapsamında, “Beypazarı Kurusu” ve “Erişte” unlu mamuller kapsamında desteklenmektedir.
12. Makine parkları sektöründen destek alacak işletmeler, başlı başına gelir elde eden işletmeler olarak düşünülmelidir. Bu sektörden faydalanılarak kurulacak makine parklarının tarımsal makine kiralama ve/veya tamir hizmeti vereceği öngörülmeli, iş planında kiralama ve tamir hizmetine
ilişkin gelir elde edildiği gösterilmelidir. Kontroller sonucunda kullanım amacı dışındaki yatırımların tespit edilmesi durumunda gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

SIRALAMA KRİTERLERİ

302 sıralama 1

302 sıralama 2

302 sıralama 3


Leave a Reply