IPARD II SIRALAMA KRİTERLERİ KAPSAMINDA UYGUN OLARAK KABUL EDİLECEK MESLEK GRUPLARI

IPARD II SIRALAMA KRİTERLERİ KAPSAMINDA UYGUN OLARAK KABUL EDİLECEK MESLEK GRUPLARI

Category : TKDK Haber

TKDK taraından IPARD II-1.Çağrı Dönemi için “302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri sıralama kriterlerinde yer alan meslekler ile ilgili bilgilendirme yayınlanmıştır. Detay aşağıda yer almaktadır.

IPARD PROGRAMI “302-ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME” TEDBİRİ SIRALAMA KRİTERLERİ KAPSAMINDA UYGUN OLARAK KABUL EDİLECEK MESLEK GRUPLARI
Bitkisel üretim için;
1. Tarım Meslek Liseleri mezunları
2. Tarım ve Hayvancılıkla ilgili ön lisans programlarından mezun olanlar
3. Bölüm farkı olmaksızın Ziraat Fakülteleri mezunları
4. Peyzaj Mimarlığı Mezunları
5. Bu bölümlerde yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip olanlar
Arıcılık için;
1. Tarım Meslek Liseleri mezunları /Veteriner Sağlık Meslek Lisesi Mezunları
2. Tarım ve Hayvancılıkla ilgili ön lisans programları mezunları
3. Bölüm farkı olmaksızın Ziraat Fakülteleri mezunları
4. Veteriner Fakültesi Mezunlar
5. Bu bölümlerde yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip olanlar
Katma Değerli Ürünler, Bitkisel Ürünlerin/Arıcılık Ürünlerinin İşleme ve Paketlemesi İçin;
1. İşletme/işletme mühendisi
2. İktisat
3. Ekonomi/çalışma ekonomisi/tarım ekonomisi
4. Tarım Meslek Liseleri mezunları
5. Tarım ve Hayvancılıkla ilgili ön lisans programlarından mezun olanlar
6. Bölüm farkı olmaksızın Ziraat Fakülteleri mezunları
7. Gıda mühendisi
8. Bu bölümlerde yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip olanlar
Zanaatkârlık;
IPARD programı ekinde yer alan uygun el sanatları listesi ile uyumlu meslek grupları
Kırsal turizm;
1. Turizm ve otelcilik meslek yüksekokulu/ Turizm ve Otelcilik Bölümü (Lisans)
2. Turizm ve otelcilik meslek lisesi
3. İşletme/işletme mühendisi
4. İktisat
5. Ekonomi/çalışma ekonomisi/tarım ekonomisi
6. Gıda işletmeleri söz konusu olduğunda gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, kimyagerler ve ziraat mühendisleri
7. Bu bölümlerde yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip olanlar
2
Su ürünleri;
1. Tarım Meslek Liseleri / Veteriner Sağlık Meslek Liseleri/Su Ürünleri Meslek Liseleri Mezunları
2. Tarım ve Hayvancılıkla ilgili ön lisans programlarından mezun olanlar
3. Bölüm farkı olmaksızın Ziraat Fakülteleri mezunları
4. Veteriner Fakültesi Mezunları
5. Su ürünleri/Balıkçılık Teknolojisi mühendisliği mezunları Bu bölümlerde yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip olanlar
Yenilenebilir Enerji;
1. Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik-Haberleşme ve Mekatronik meslek yüksek okulu, meslek lisesi, öğretmenliği, mühendisliğinden mezun olanlar
2. Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik-Haberleşme ve Mekatronik bölümlerinin yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip olanlar
3. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi sahibi olanlar
4. Enerji Sistemi Mühendisliği lisans, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olanlar
5. Yenilenebilir Enerji ile ilgili yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olanlar
6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili konularda eğitim sertifikasına sahip olanlar
Makine parkları;
1. Tarım Meslek Liseleri mezunları
2. Tarım ve Hayvancılıkla ilgili ön lisans programlarından mezun olanlar
3. Bölüm farkı olmaksızın Ziraat Fakülteleri mezunları
4. Ziraat mühendisleri
5. Makine mühendisleri
6. Bu bölümlerde yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip olanlar
NOT: 302 tedbiri için, yukarıda belirtilen sektörlere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı ve başvuru yapılan alan ile ilgili sertifikalar da sıralama kriterlerinde değerlendirmeye alınacaktır.


Leave a Reply