TKDK Sıralama ve Seçim İşlemleri Hakkında

TKDK Sıralama ve Seçim İşlemleri Hakkında

Category : TKDK Haber

TKDK tarafından sıralama ve seçim işlemleri hakkında aşağıdaki  hatırlatma duyurusu yayınlanmıştır.

“18 Aralık 2015 tarihinde Kurumumuz tarafından yayınlanan IPARD-II Programı-Birinci Başvuru Çağrı ilanı kapsamında, 11 Mart 2016 tarihi itibariyle “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (Tedbir No: 101)”, 8 Nisan 2016 itibariyle “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlara (Tedbir No: 103) ilişkin başvurular tamamlanmış, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Tedbir no:302) tedbiri kapsamındaki başvuru teslimleri devam etmektedir. Çok sayıda proje başvurusu yapılmış olmasından dolayı, bugüne kadar uygulanan ve aşağıda özetlenen yöntemin, bu çağrı kapsamında da aynı şekilde uygulanacağının başvuru sahiplerine tekrar hatırlatılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

101 nolu Tedbir kapsamında 42 ilimizde toplamda 2.345, 103 tedbirinden ise 135 adet proje başvurusu yapılmış olup kontrollere ilişkin süreçler akreditasyon kriterleri ve prosedürleri kapsamında devam etmektedir. 8 Ocak 2016 tarihli Kamuoyu Duyurumuzda da belirtildiği üzere, İlan metninde yer alan sektör bazlı bütçeler gösterge niteliğinde olduğundan Kurumumuz tarafından yapılacak olan proje sıralama ve seçim işlemleri akreditasyon kriterleri gereği tedbir bazlı belirlenen toplam bütçeye göre uygulanacaktır. Bugüne kadar olan tüm çağrılarda olduğu gibi, Başvuru Çağrı Rehberlerinde ve IPARD-II Programında da belirtildiği üzere nihai sıralama ve sözleşmeye hak kazananların belirleneceği seçim işlemleri, uygun başvurular için öncelikle IPARD II Programı Sıralama Kriterlerine göre alınan puanlar temel alınarak gerçekleştirilecektir. İki ya da daha fazla başvurunun IPARD-II Programında sıralama kriterlerine göre eşit puan almış olması durumunda, bu başvuruların iş planı analizi sonuçlarına göre belirlenen puanları dikkate alınacaktır.”


Leave a Reply