Toprak analizi desteği yeniden başlıyor

Toprak analizi desteği yeniden başlıyor

Category : GTHB Haber

toprakanaliz

Tarımsal üretimde verimliği ve kaliteyi artırmak amacıyla 2017 yılı üretim sezonundan itibaren toprak analizi destekleme uygulamasına farklı bir model ile yeniden başlanılacaktır.

Bu yeni modelde toprak analizleri için gerekli olan numuneler;
– Tohum tarlaya düşmeden, ekimden önce,
– 50 dekar ve üzeri parsellerden,
– Koordinat belirleyen DATA LOGGER cihazıyla,
– Bakanlığımızca yetkilendirilmiş laboratuvarların teknik elemanlarınca alınacaktır.

Bu şartlarda alınan numunelere ait analizler için destekleme ödemesi yapılacaktır. ÇKS kayıtlarına göre 50 dekar ve üzeri parsellere gübre desteği ödenebilmesi için toprak analizi yaptırmak zorunlu olacaktır. 50 dekardan küçük parseller ise toprak analizi yaptırmak zorunda olmayacak, ancak gübre desteğinden faydalanabilecektir.

Destekleme ödemeleri YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVARLARA analiz başına yapılacaktır. 50 dekardan başlayarak, 50’nin katları içerisinde kalan parsel büyüklükleri için ilave analiz istenecektir. (Örnek:50 dekar için bir analiz, 70 dekar için 2 analiz, 120 dekar için 3 analiz istenecektir.)

Bunun yanında 50 dekardan küçük parsellere toprak analizi yapılsa dahi laboratuvarlara toprak analizi destekleme ödemesi yapılmayacaktır.


Leave a Reply