Türkiye Tarımsal Finans Zirvesi 2017

Türkiye Tarımsal Finans Zirvesi 2017

Category : GTHB Haber

Tarım sektörünün ana sorun alanları değerlendirildiğinde, finansmanın öne çıkan alanlar arasında olduğu ve bugüne değin ülkemizin hemen her ilinde düzenlenen “Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantıları” nda üreticilerimiz tarafından Bakanlığa iletilen sorunların arasında yine tarımın finansmanın öne çıktığı görülmüştür.

Tarım sektörümüzün güçlü büyüme potansiyeli ile daha çok ve daha geniş ürün yelpazesinde finansman desteğine ihtiyaç duyacağı bir gerçektir. Tarım sektörü artık “tohumun toprağa düşmesinden ürünün hasat edilmesine kadar” değil “çiftlikten çatala” her adımda finanse edilme ihtiyacı içerisindedir.

 Bütün bunların değerlendirilmesiyle gelinen son noktada, sektörün ve üreticinin sorunlarını ele almak, sektördeki tüm paydaşlarla bir arada çözüm önerileri geliştirmek ve bunları uygulamaya koymanın yollarını tartışmak için Bakanlığımızca bir tarımsal finans zirvesinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Sektördeki tüm paydaşların katılımı ve desteği önem taşıdığı için geniş katılımlı düzenlenen zirve, 13 kamu kurumu, 6 üniversite,  odalar, birlikler ve kooperatiflerden oluşan 27 sivil toplum kuruluşu, 21 banka ve 5 sigorta şirketinin temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik bir uzmanlar grubunun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

İki günlük planlanan Zirve 11 Kasım 2017 tarihinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr Durali KOÇAK’ın açılış konuşmaları ile devam etmiştir. Ardından üreticilerimizden Bakanlığımıza sorun olarak iletilen başlıklar göz önüne alınarak bu konularda politika üretecek, somut öneriler ortaya koyacak şekilde oluşturulan; 1. Grupta Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Prof. Dr. Gökhan ÖZERTAN moderatörlüğünde “Tarımsal Finansman ve Geleceği”; 2. Grupta Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ moderatörlüğünde “Tarımsal Finansman Kaynakları ve Geliştirilmesi”; 3. Grupta ise Hazine Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Ahmet GENÇ moderatörlüğünde “Tarımsal Finansman ve Sigorta” konuları değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. 


Leave a Reply