Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı

Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı

Category : GTHB Haber

Kırsal kalkınma programlarında belirlenen hedefleri desteklemek, uygulamada yer alan tüm paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla Ankara’da ”Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı” düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Hasan Özlü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yönetim Otoritesi tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ağın temsilcisinin sadece Bakanlık olmadığını, tüm grupların ağın değerli bir öğesi olduğunu söyledi.

İşleri yaparken sadece bir kuruma vazifeleri bırakıp faydalanma düşüncesine sahip olunamayacağını belirten Özlü, şöyle konuştu:

”Yapılacak olan her işte ülkemizin kalkınması ve kırsal kalkınma için her konuda fikirlerimizle katkı sunmalıyız. Anadolu, kültürleri ve toprakları birbirine bağlayan bir köprü. Bu topraklarda çok çalışarak cennet vatanımızı kalkındırmak asli görevimiz. Kırsal kalkınma, kırsal alanda yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel refahıyla yaşam kalitesini artırma gayesi taşıyor. Kırsal kesim, milli kültürümüzün oluşmasına ve yaşatılmasına kaynaklık ediyor. Ancak, birlik ve beraberliğimizi devam ettirebilmek daha çok çalışmak ve başarıya ulaşmakla mümkün. Bugün burada olan kırsal kalkınma ailesine büyük işler düşüyor. Hepimize düşen görev, yerelle merkez arasında kurulmuş bağı güçlendirmek olacaktır.”

Tarım Reformu Genel Müdürü Keser

Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak Keser ise kırsalın desteklenmesi ve kırsaldaki projelerin başarılı şekilde yürütülmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Avrupa Komisyonu temsilcileriyle bu çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye’de şu an itibarıyla özellikle ulusal kaynaklarla yaptıkları çalışmalarda 7 bin 500 projenin desteklendiğini vurgulayan Keser, bunun karşılığında kırsala 3,2 milyar liralık hibe verildiğini anımsattı.

Bu çalışmaları yaparken bir bütün olarak değerlendirdiklerini belirten Keser, ”Ülkemizde kırsalı kalkındırırken mutlaka altyapısını iyi bir şekilde yapıp kırsalda yaşayan insanlarımıza sunmak zorundayız. Tarım topraklarımız diğer sektörlerin gelişmesi için bir baskı altında, kırsalımız da baskı altında.” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Komisyonu Temsilcisi Lisztwan

Avrupa Komisyonu Temsilcisi Iwona Lisztwan, bilgi paylaşımının büyüyen ekonomilerin itici gücünü oluşturduğuna dikkati çekti.

Bu yüzden bir ağın gerekli olduğunu aktaran Lisztwan, bu ağın nasıl organize edileceğine ve destekleneceğine, ağ destek biriminin nasıl düzenleneceğine Türkiye tarafından karar verileceğini ifade etti.  

TKDK Başkanı Antalyalı  

TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, AB’nin kırsal kalkınma tecrübesini Türkiye’ye aktarmasına vesile olan AB’nin aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında yeni bir politika aracını başlatmanın mutluluğunu bugün hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

AB’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında kırsal kalkınma programlarının hazırlandığını ve 2011 yılından itibaren Kurumun akreditasyonuyla bunların Türkiye’de uygulanmaya başladığını hatırlatan Antalyalı, 42 ilde uyguladıkları bu programla özellikle tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağladıklarına işaret etti.

Gıda güvenliği, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB müktesebatının yürütülmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Antalyalı, şöyle devam etti:

”2011 yılından bugüne kadar yaklaşık 11 bin proje uyguladık ve ülkemizde 2,3 milyar avroluk yatırım gerçekleşti. Bunun bir milyar 48 milyon avrosunu da AB ve genel bütçeden katkılarımızla hibe olarak vatandaşlarımıza kullandırmış olduk. IPARD II Programı’nın ilk çağrısında da bin 642 sözleşme imzaladık. Şu anda yaklaşık 1,4 milyar 800 milyon TL hibeyle bu projelerimiz de bu yıl uygulanıyor. İkinci çağrımızda 120 milyon avroluk ilana çıkmıştık hibe olarak. Bunu da değerlendirme son aşamada. İnşallah bunları da bitiriyoruz. IPARD I Programı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL’lik vergi muafiyeti sağladık. Vergiden muaf bir kaynak kullandırıyoruz, bu da çok önemli. Bugüne kadar 8 milyar lirayı bulan yatırım gerçekleşti Türkiye’de ve 57 bin kişi iş imkanına kavuşmuş oldu. Bu rakamlardan çok daha kıymetli olan kırsal kalkınma bilincinin ve birikiminin ülkemizde oluşmuş olmasıdır. Yaptırdığımız etki analizi çalışmaları da bize bunu gösteriyor. Oluşan bilgi ve tecrübenin aktarılması için fiziki ve sanal platformları sağlayacağız. Burada oluşan bilgi ve tecrübe tüm paydaşlar arasında etkin bir şekilde kullanılacak.”

Antalyalı, yeni ulusal kırsal ağ yaklaşımıyla yenilikçi projeleri teşvik edeceklerini ve bunların paydaşlar arasında daha etkin tanıtılacağını ifade etti.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Otoritesi Başkanı Adak

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Otoritesi Başkanı Muhammed Adak ise kırsal kalkınmada temel amacın kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması olduğunu bildirdi.

Kırsal kalkınmada genel potansiyel değerlendirmesi, doğal ve kültürel varlıkların korunmasının esas olması gerektiğini aktaran Adak, bugüne kadar IPARD Programı kapsamında uygulanan başarılı proje örneklerinin kırsaldaki yatırımların teşviki açısından ciddi önem arzettiğini, burada Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve TKDK’nın başarısının görüldüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından Kalkınma Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, İtalya Ulusal Kırsal Ağı, Gördes Belediye Başkanlığı ve Türkiye Kalkınma Vakfı temsilcileri tarafından kırsal kalkınmaya ilişkin çeşitli konularda sunumlar yapıldı, deneyimler paylaşıldı.

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) Programı kapsamında oluşturulan ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinden etkinliğe katılan yerel eylem grupları da oluşturdukları stantlarda yöresel ürünlerini sergiledi. 


Leave a Reply