302– Kırsal Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi

KIRSAL FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ (302)

2

IPARD kapsamında; tıbbi ve aromatik bilgilerin yetiştirilmesi, süs bitkileri ve çiçek soğanı, mantar ve misel, fide, fidan yetiştiriciliği için toprak işleme makine ekipmanları, işleme ve paketleme makine ekipmanları, sera yapımı, paketleme tesisleri, ürün deposu ve makine garajları için yapım işleri, danışmanlık ve görünürlük harcamalarına %65 hibe desteği verilmektedir.

ARICILIK

IPARD kapsamında; bal ve bal ürünleri üretimi, ana arı üretimi tesislerinin kurulumu veya modernizasyonu için makine ekipman alımı, yapım işleri, danışmanlık ve görünürlük harcamalarına %65 hibe desteği verilmektedir.

SANAT

IPARD kapsamında; el sanatları, zanaatkârlık, yerel ürünler, katma değerli ürünler için üretim yerleri, satış noktalarının kurulumu ve modernizasyonu için makine ekipman alımı, yapım işleri, danışmanlık ve görünürlük harcamalarına %65 hibe desteği verilmektedir.

KIRSAL

IPARD kapsamında; kırsal turizm amacıyla konaklama, yeme içme ve rekreasyonel faaliyet tesislerinin kurulumu ve modernizasyonu için makine ekipman alımı, yapım işleri, danışmanlık ve görünürlük harcamalarına %65 hibe desteği verilmektedir.

34733360

IPARD kapsamında; su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin kurulumu ve modernizasyonu için makine ekipman alımı, yapım işleri, danışmanlık ve görünürlük harcamalarına %65 hibe desteği verilmektedir.

IPARD kapsamında; tarım makinelerinin kiralanması, bakım ve onarımlarının yapılacağı makine parklarının kurulumu ve modernizasyonu için makine ekipman alımı, yapım işleri, danışmanlık ve görünürlük harcamalarına %65 hibe desteği verilmektedir.

3

IPARD kapsamında; 5 MW güce kadar her türlü yenilenebilir enerji kaynağının kullanılarak (hidro-elektrik hariç) elektrik üreten tesislerinin kurulumu için makine ekipman alımı, yapım işleri, danışmanlık ve görünürlük harcamalarına %65 hibe desteği verilmektedir.