Category Archives: GTHB Haber

IPARD II – Beşinci (5.) Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı ! 16.02.2019

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Şubat 2019 tarihinde IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamındaki başvurular kabul edilecektir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Şubat 2019 tarihinde Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD  Programı  Fonu’dur.  Bu  destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

BAŞVURU TARİHLERİ

YATIRIM SÜRELERİ

Üçüncü  Başvuru  Çağrı  İlanı  kapsamında  hazırlanacak  başvurularda  yatırım  süreleri   en   fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvuru ile ilgili her türlü bilgi ve yardım için:

A27 başlık

Agroproje Danışmanlık ve Mühendislik

Yüksel ŞAHİN – 0532 447 48 17 – 0332 236 12 56

IPARD programının uygulandığı, 42 ilde tecrübeli ve güvenilir hizmet anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz.


Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı

Category : GTHB Haber

Kırsal kalkınma programlarında belirlenen hedefleri desteklemek, uygulamada yer alan tüm paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla Ankara’da ”Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı” düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Hasan Özlü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yönetim Otoritesi tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ağın temsilcisinin sadece Bakanlık olmadığını, tüm grupların ağın değerli bir öğesi olduğunu söyledi.

İşleri yaparken sadece bir kuruma vazifeleri bırakıp faydalanma düşüncesine sahip olunamayacağını belirten Özlü, şöyle konuştu:

”Yapılacak olan her işte ülkemizin kalkınması ve kırsal kalkınma için her konuda fikirlerimizle katkı sunmalıyız. Anadolu, kültürleri ve toprakları birbirine bağlayan bir köprü. Bu topraklarda çok çalışarak cennet vatanımızı kalkındırmak asli görevimiz. Kırsal kalkınma, kırsal alanda yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel refahıyla yaşam kalitesini artırma gayesi taşıyor. Kırsal kesim, milli kültürümüzün oluşmasına ve yaşatılmasına kaynaklık ediyor. Ancak, birlik ve beraberliğimizi devam ettirebilmek daha çok çalışmak ve başarıya ulaşmakla mümkün. Bugün burada olan kırsal kalkınma ailesine büyük işler düşüyor. Hepimize düşen görev, yerelle merkez arasında kurulmuş bağı güçlendirmek olacaktır.”

Tarım Reformu Genel Müdürü Keser

Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak Keser ise kırsalın desteklenmesi ve kırsaldaki projelerin başarılı şekilde yürütülmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Avrupa Komisyonu temsilcileriyle bu çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye’de şu an itibarıyla özellikle ulusal kaynaklarla yaptıkları çalışmalarda 7 bin 500 projenin desteklendiğini vurgulayan Keser, bunun karşılığında kırsala 3,2 milyar liralık hibe verildiğini anımsattı.

Bu çalışmaları yaparken bir bütün olarak değerlendirdiklerini belirten Keser, ”Ülkemizde kırsalı kalkındırırken mutlaka altyapısını iyi bir şekilde yapıp kırsalda yaşayan insanlarımıza sunmak zorundayız. Tarım topraklarımız diğer sektörlerin gelişmesi için bir baskı altında, kırsalımız da baskı altında.” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Komisyonu Temsilcisi Lisztwan

Avrupa Komisyonu Temsilcisi Iwona Lisztwan, bilgi paylaşımının büyüyen ekonomilerin itici gücünü oluşturduğuna dikkati çekti.

Bu yüzden bir ağın gerekli olduğunu aktaran Lisztwan, bu ağın nasıl organize edileceğine ve destekleneceğine, ağ destek biriminin nasıl düzenleneceğine Türkiye tarafından karar verileceğini ifade etti.  

TKDK Başkanı Antalyalı  

TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, AB’nin kırsal kalkınma tecrübesini Türkiye’ye aktarmasına vesile olan AB’nin aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında yeni bir politika aracını başlatmanın mutluluğunu bugün hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

AB’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında kırsal kalkınma programlarının hazırlandığını ve 2011 yılından itibaren Kurumun akreditasyonuyla bunların Türkiye’de uygulanmaya başladığını hatırlatan Antalyalı, 42 ilde uyguladıkları bu programla özellikle tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağladıklarına işaret etti.

Gıda güvenliği, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB müktesebatının yürütülmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Antalyalı, şöyle devam etti:

”2011 yılından bugüne kadar yaklaşık 11 bin proje uyguladık ve ülkemizde 2,3 milyar avroluk yatırım gerçekleşti. Bunun bir milyar 48 milyon avrosunu da AB ve genel bütçeden katkılarımızla hibe olarak vatandaşlarımıza kullandırmış olduk. IPARD II Programı’nın ilk çağrısında da bin 642 sözleşme imzaladık. Şu anda yaklaşık 1,4 milyar 800 milyon TL hibeyle bu projelerimiz de bu yıl uygulanıyor. İkinci çağrımızda 120 milyon avroluk ilana çıkmıştık hibe olarak. Bunu da değerlendirme son aşamada. İnşallah bunları da bitiriyoruz. IPARD I Programı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL’lik vergi muafiyeti sağladık. Vergiden muaf bir kaynak kullandırıyoruz, bu da çok önemli. Bugüne kadar 8 milyar lirayı bulan yatırım gerçekleşti Türkiye’de ve 57 bin kişi iş imkanına kavuşmuş oldu. Bu rakamlardan çok daha kıymetli olan kırsal kalkınma bilincinin ve birikiminin ülkemizde oluşmuş olmasıdır. Yaptırdığımız etki analizi çalışmaları da bize bunu gösteriyor. Oluşan bilgi ve tecrübenin aktarılması için fiziki ve sanal platformları sağlayacağız. Burada oluşan bilgi ve tecrübe tüm paydaşlar arasında etkin bir şekilde kullanılacak.”

Antalyalı, yeni ulusal kırsal ağ yaklaşımıyla yenilikçi projeleri teşvik edeceklerini ve bunların paydaşlar arasında daha etkin tanıtılacağını ifade etti.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Otoritesi Başkanı Adak

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Otoritesi Başkanı Muhammed Adak ise kırsal kalkınmada temel amacın kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması olduğunu bildirdi.

Kırsal kalkınmada genel potansiyel değerlendirmesi, doğal ve kültürel varlıkların korunmasının esas olması gerektiğini aktaran Adak, bugüne kadar IPARD Programı kapsamında uygulanan başarılı proje örneklerinin kırsaldaki yatırımların teşviki açısından ciddi önem arzettiğini, burada Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve TKDK’nın başarısının görüldüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından Kalkınma Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, İtalya Ulusal Kırsal Ağı, Gördes Belediye Başkanlığı ve Türkiye Kalkınma Vakfı temsilcileri tarafından kırsal kalkınmaya ilişkin çeşitli konularda sunumlar yapıldı, deneyimler paylaşıldı.

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) Programı kapsamında oluşturulan ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinden etkinliğe katılan yerel eylem grupları da oluşturdukları stantlarda yöresel ürünlerini sergiledi. 


Türkiye Tarımsal Finans Zirvesi 2017

Category : GTHB Haber

Tarım sektörünün ana sorun alanları değerlendirildiğinde, finansmanın öne çıkan alanlar arasında olduğu ve bugüne değin ülkemizin hemen her ilinde düzenlenen “Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantıları” nda üreticilerimiz tarafından Bakanlığa iletilen sorunların arasında yine tarımın finansmanın öne çıktığı görülmüştür.

Tarım sektörümüzün güçlü büyüme potansiyeli ile daha çok ve daha geniş ürün yelpazesinde finansman desteğine ihtiyaç duyacağı bir gerçektir. Tarım sektörü artık “tohumun toprağa düşmesinden ürünün hasat edilmesine kadar” değil “çiftlikten çatala” her adımda finanse edilme ihtiyacı içerisindedir.

 Bütün bunların değerlendirilmesiyle gelinen son noktada, sektörün ve üreticinin sorunlarını ele almak, sektördeki tüm paydaşlarla bir arada çözüm önerileri geliştirmek ve bunları uygulamaya koymanın yollarını tartışmak için Bakanlığımızca bir tarımsal finans zirvesinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Sektördeki tüm paydaşların katılımı ve desteği önem taşıdığı için geniş katılımlı düzenlenen zirve, 13 kamu kurumu, 6 üniversite,  odalar, birlikler ve kooperatiflerden oluşan 27 sivil toplum kuruluşu, 21 banka ve 5 sigorta şirketinin temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik bir uzmanlar grubunun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

İki günlük planlanan Zirve 11 Kasım 2017 tarihinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr Durali KOÇAK’ın açılış konuşmaları ile devam etmiştir. Ardından üreticilerimizden Bakanlığımıza sorun olarak iletilen başlıklar göz önüne alınarak bu konularda politika üretecek, somut öneriler ortaya koyacak şekilde oluşturulan; 1. Grupta Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Prof. Dr. Gökhan ÖZERTAN moderatörlüğünde “Tarımsal Finansman ve Geleceği”; 2. Grupta Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ moderatörlüğünde “Tarımsal Finansman Kaynakları ve Geliştirilmesi”; 3. Grupta ise Hazine Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Ahmet GENÇ moderatörlüğünde “Tarımsal Finansman ve Sigorta” konuları değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. 


Bakanlıktan Yeni Destekleme Modeli

Category : GTHB Haber

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üretici ve tüketicinin rahatlayacağı yeni bir tarımsal destekleme modeli üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin verimli tarım arazileriyle dünyanın en önemli gıda üretim merkezlerinin başında geldiğini söyledi.

Ülkenin tarım alanlarını daha iyi değerlendirebilmesi için üretici ve tüketicilerle daha fazla iş birliği yapmayı planladıklarını ifade eden Fakıbaba, bu anlamda kısa sürede önemli çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile yapacakları çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarına işaret eden Fakıbaba, kısa süre içerisinde tarım, hayvancılık ve gıda alanında yeni düzenlemelere gideceklerini duyurdu.

Öncelikli olarak tarımsal desteklemelere yoğunlaştıklarına dikkati çeken Bakan Fakıbaba, şunları kaydetti:

“Desteklemelerde düzenlemelere gidilecek. Örneğin, ürün ülke için çok elzem bir üründür fakat çiftçi ürettiği zaman zarar ediyordur onun için devlet destek verir. O ürünün kalitesini ve miktarını artırır. Eğer böyle bir ürün yoksa desteğin de olmaması lazım. Örneğin pamuk bizim ürettiğimiz bir ürün ve tüketime kâfi gelmiyor, dışarıdan ithal ediyoruz. O zaman pamuk desteklenecek ki dışarıdan ithal etmeyelim. Yeni bir destekleme modeli çıkacak, bu modelde çiftçi de üretici de tüketici de rahatlayacak, bu konuda kapsamlı çalışma yapılıyor.”

Göreve kısa süre önce geldiğini anımsatan Fakıbaba, “Bu kadar sürede ancak bu kadar açıklama yapıyoruz. İnanıyorum yavaş yavaş çok daha iyi olacak.” dedi.

“Hizmetkâr olmaya aday olduk”

Fakıbaba, çok yoğun bir tempo ile çalışmaya başladığını dile getirdi.

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileriyle sık sık bir araya gelerek yürütülecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunacaklarını aktaran Fakıbaba, mümkün olduğunca üreticilerle de yüz yüze görüşeceğine değindi.

Verilen görevi en iyi şekilde yürütmek için özellikle çiftçi ve besicilerin desteğine daha fazla ihtiyaç duyduğunu anlatan Ahmet Eşref Fakıbaba, “Milletvekillerimiz, valilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle hep beraber iş birliği yaparak çalışacağız. Halk ile el ele verip hizmetkâr olmaya aday olduk. Herkesten dua talep ediyorum.” dedi.

“Bürokrasi azaltılacak”

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa’daki temasları kapsamında GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde düzenlenen Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, kısa süre önce devraldığı bakanlığında yeni bir yol haritası hazırlayacaklarını söyledi.

Hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edecek politikalar izleyeceklerini ifade eden Fakıbaba, birebir yüz yüze görüşmelerle sektörün sorunlarına çözüm arayacaklarını belirtti.

Fakıbaba, sektörün 80 milyonluk bir kitleye hitap ettiğini anlatarak, yüksek potansiyeli en iyi şekilde kullanabilmenin planını yapacaklarını kaydetti.

Milli Tarım Projesi kapsamında havza bazlı bitkisel üretim planlaması yapılacağını aktaran Fakıbaba, çiftçinin havza bazlı model çerçevesinde destekleneceğini dile getirdi.

Fakıbaba, tarımsal desteklemelerde de bürokratik işlemleri azaltacaklarını vurgulayarak, “Bürokrasi azaltılacak, desteklenecek ürünler önceden belirlenecek. Çiftçi ne kazanacağını bilecek. Çiftçimizi tefeciye muhtaç etmeyeceğiz. Yılda iki kez ödeme yapacağız. Hayvancılıkta önceliğimiz, ithalatı azaltıp yerli üretimi artırma yönünde olacaktır. Bu süreç hemen olmaz en az iki buçuk yıl alabilecek bir süreçtir.” dedi.

“Her 3 ekmekten biri çöpe gidiyor”

Çiftçinin alın teriyle ürettiği ürünlerin katma değerini yükseltecek projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Fakıbaba, üretirken ve tüketirken oluşan kayıp ve israfın da önüne geçileceğini bildirdi.

Dünyada her 25 dakikada bir kişinin açlık sınırının altına düştüğüne dikkati çeken Fakıbaba, “Taşırken kamyonda, depolarken depoda, tüketirken sofrada israfı ve kaybı önleyeceğiz. İsrafın sonu iflastır. Şu an dünyanın 7 milyar nüfusu var. 2050 yılında bu nüfusun ortalama 10 milyar olacağı tahmin ediliyor. Şu anda tükettiğimiz gıda 4 milyar 300 bin ton. Bunun 1 milyar 300 bin tonunu biz sokağa, çöpe döküyoruz Allah var, İslam’da bunun yeri yoktur. Yani her 3 ekmeğin birini biz çöpe atıyoruz. Eskiden analarımız kuru ekmekleri alır aralarına bir şey koyarak onları değerlendirirdi.” şeklinde konuştu.


Çiftçilere destek ödemesine başlanıyor

Category : GTHB Haber

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilerimize toplam 2 milyar 118 milyon TL’lik ödeme yapılacak.

Ödemeler kapsamında; mazot desteği için 722,7 milyon TL, gübre desteği için 877 milyon TL, hububat ve bakliyat desteği için 197 milyon TL, yem bitkileri desteği için 240 milyon TL, hayvan hastalıkları tazminatı için 10 milyon TL, hayvan gen kaynakları için 7 milyon TL, sertifikalı tohum kullanım desteği için 57 milyon TL, sertifikalı fidan kullanım desteği için 3 milyon TL ve lisanslı depoculuk desteği için 4 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyar 118 milyon liralık hibe desteği verilecek.

Destek ödemeleri bugün 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Ödemelere, TC kimlik numarasının son hanesine göre önümüzdeki hafta da verilmeye devam edilecek.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayan ödemeler de dâhil edildiğinde üreticilerimize ödenen meblağ tutarı 2.8 milyar TL’yi bulacak.

Böylelikle 2017 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 12,8 milyar TL’lik tarımsal hibe desteğinin yüzde 22’lik kısmını ödemiş olacağız.”


Çiftçilere düşük faizli kredi müjdesi

Category : GTHB Haber

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarım faaliyetlerinde düşük faizli yatırım ve işletme kredisi uygulamasına 2017 yılında da devam edileceğini belirterek, “Bu sene damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği kredi kullanma üst limiti 7,5 milyon liradan 12,5 milyon liraya, yaygın bitkisel üretimde ise 250 bin TL’den 750 bin TL’ye yükseltildi.” dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım sektöründe üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanması amacıyla 2004 yılından itibaren kullandırılan, düşük faizli kredi uygulamasına 2017 yılında da devam edileceğinin altını çizdi.

Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) aracılığıyla, gerçekleştirilecek ve toplam 35 başlık altında birçok tarımsal faaliyet alanını kapsayan bu uygulama ile tarımsal maliyetlerin azaltılacağını belirten Çelik, üreticinin gelir seviyesini yükseltilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Çelik, damızlık süt ve etçi sığır ile kombine sığır yetiştiriciliği, damızlık düve, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, kanatlı sektörü damızlık ve su ürünleri yetiştiriciliği, modern basınçlı sulama, çok yıllık yem bitkisi, yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi, sera modernizasyonu konularında yüzde 100, diğer konularda yüzde 25-75 arasında faiz indirimi sağlayan uygulama tebliğinin yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiğini kaydetti.

Söz konusu kredi kapsamında bu sene uygulanacak değişiklikler hakkında da bilgi veren Çelik, damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği kredi kullanma üst limitinin 7,5 milyon liradan 12,5 milyon liraya yükseltildiğini belirtti.

“Soğuk hava depo yatırımları da kapsama dâhil edildi”

Üst limitleri yaygın bitkisel üretimde 250 bin liradan 750 bin liraya, stratejik bitkisel üretimde 2 milyon liradan 3 milyon liraya yükselttiklerine dikkati çeken Çelik, söz konusu kredi kapsamına soğuk hava deposu yatırımlarının da dâhil edildiğini, traktörün ayrı bir başlıkta değerlendirildiğini ve traktör alımlarında uygulanacak kredi üst limitinin 250 bin lira olacağını kaydetti.

Çelik, hayvancılık, arıcılık ve su ürünlerinden kontrollü örtü altı tarımı, stratejik bitkisel üretim, yenilenebilir enerji yatırımları, sulama ve iyi tarım uygulamalarından, organik tarıma kadar birçok tarımsal faaliyeti içine alan düşük faizli kredi uygulamasında üst limitleri belirlediklerini belirterek “Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi ve kontrollü örtü altı tarımında 10 milyon lira, damızlık düve yetiştiriciliği ve kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde 7,5 milyon lira, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, yurt içi sertifikalı fidan kullanımı, i̇yi tarım uygulamaları ve organik tarım uygulamaları ve lisanslı depoculuk yatırımlarında 5 milyon lira, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve kanatlı sektörü, çok yıllık yem bitkisi üretimi, süs bitkisi üretimi konularında 2,5 milyon lira, su ürünleri avcılığında 2 milyon lira, tarımsal mekanizasyon, modern basınçlı sulama, küçükbaş hayvan besiciliği ve arıcılık konularında 1,5 milyon lira, hindi besiciliği, yurtiçi sertifikalı tohum fide kullanımında 1 milyon lira, arazi alımında 500 bin lira olarak belirlendi.” dedi.

Bakan Çelik, bu sene düşük faizli kredi kullanımlarında stratejik bitkisel üretim başlığına tıbbi aromatik bitkilerden kekik, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçiboynuzu, defne, fesleğen, likapa, ıhlamur, safran ve jojoba’nın da eklendiğine işaret etti.


VAN İLİNDE IPARD YATIRIMLARI TEMSİLİ ÇEK DAĞITIM TÖRENİ

Category : GTHB Haber , TKDK Haber

3 Şubat 2016 Cuma günü Van ilimizde ‘IPARD Yatırımları Temsili Çek Dağıtım Töreni’ gerçekleştirildi. Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk ÇELİK, Van Valisi Sayın İbrahim TAŞYAPAN, Van Güç Birliği Platformu Mütevelli Heyeti Başkanı ve Van Milletvekili Sayın Beşir ATALAY, Kurum Başkanımız Sayın Dr. Ahmet ANTALYALI, bazı ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi ALTUNER, STK temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Başkan Antalyalı, IPARD desteklerinin 2017 yılında da tüm hızıyla devam edeceği müjdesini verdi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sayın Dr. Ahmet ANTALYALI, Kurum olarak destekledikleri projelerle çok büyük yatırımların hayata geçtiğine dikkat çekerek bu yatırımların 2017 yılında da hız kesmeden devam edeceği müjdesini verdi. Geride kalan IPARD-I dönemini değerlendiren Başkan ANTALYALI, “2011 yılından itibaren IPARD-I Programı kapsamında 15 çağrı ilanına çıkan Kurumumuz, bu çağrılar sonucunda, 42 ilimizde 10.693 projenin yatırıma dönüşmesinde hibe destekleriyle katkıda bulundu. Bu projelerin yatırım tutarı 6,7 milyar liradır. Bu miktarın 3,15 milyar lirası hibe desteği olarak yatırımcılarımızın hesaplarına aktarılmıştır. Sadece 2016 yılında yaptığımız ödeme tutarı 1 Milyar liranın üzerindedir. Yine 2016 yılı başlarında, kur riskini de göz önüne alarak, fazladan 73 milyon Avroluk sözleşme imzaladık. Hayat bulan yatırımlarımızda 54 binin üzerinde yeni istihdam sağladık.” dedi.

Van’da bu zamana kadar yapılan yatırımlara Kurum olarak ciddi destekler verdiklerini ve 2017 yılı içinde de bu desteklere devam edeceklerini dile getiren ANTALYALI, “Van’da geride kalan 5 yıllık zamanda 132 projenin hayata geçmesine vesile olduk. Bu projelerle Van’da 80 milyon liralık yatırım gerçekleşti. Biz bu yatırımlara yaklaşık 38 milyon lira hibe desteği verdik. Yatırımı tamamlanarak hayata geçen bu 132 projede toplam 208 kişiye de istihdam sağlandı. İnşallah yatırımlarımız yeni yılda da devam edecek.” dedi.

TKDK, üreticilerin her zaman yanında olacak

Açılış konuşmasının ardından söz alan Vali İbrahim TAŞYAPAN, Van’ın hayvancılık konusunda çok iyi yerlere geleceğine inandığını ve bunun için bütün enerjilerini harcadıklarını ifade ederek TKDK’nın her zaman çiftçi ve üreticilerin yanında olduğunu vurguladı.

Atalay: “Van’ın sorunları çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Van Güç Birliği Platformu Mütevelli Heyeti Başkanı ve Van Milletvekili Sn. Beşir ATALAY, Van’ın sorunlarını çözmek için var güçleriyle çalıştıkları belirtti.

Bakan ÇELİK: “Kim terliyorsa, teri tarlada çamura karışıyorsa, onlarla biz tarımı büyütebiliriz.”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk ÇELİK Milli Tarım Projesinin önemine değinerek “Bugün tarım ve tarih şehri, doğunun merkez illerinden birisi olan Van’dayız. Tarım Bakanı olduğumuzdan bu yana çok yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. 7 bölgede herkesin katıldığı ve üç gün devam eden bölge toplantıları gerçekleştirdik. Yalnız bölge toplantıları yapmadık, STK’lar ile bir araya geldik. Telefonlarımızı diledikleri saatlerde aramaları için tüm üreticilerimize açtık. Akademi dünyası ile konuştuk, veterinerlik, gıda, ziraat fakültelerinin dağarcığında neler var, bilimin ışığında ilerlemek istedik. Bilimsel çalışmalar üniversitelerin raflarında kalmasın istedik. Derdimiz Türk tarımının fotoğrafını doğru çekmek ve doğru kararlar almaktı. Çekilen fotoğraf üzerinde günlerce yaptığımız çalışma üzerine Milli Tarım Projesi çıkardık.” şeklinde konuştu.

Van’da üretim yapan çiftçiyi destekleyeceklerini dile getiren ÇELİK, toprağın verimli ve sağlıklı olması için çok büyük çaba harcadıklarını bu kapsamda Milli Tarım Projesi’nin bir ayağının da bitkisel üretim olduğunu dile getirdi.  Çiftçilerin zaman kaybına tahammülü olmadığını, bu yüzden de yeşil masalarda görev yapanlara çok önemli görevin düştüğünü ifade eden Bakan ÇELİK, “Kim terliyorsa, teri tarlada çamura karışıyorsa, onlarla biz tarımı büyütebiliriz.” dedi.

Konuşmaların ardından bölgede yatırım yapmış olan ve IPARD desteklerinden faydalanan proje sahiplerine, genç çiftçilere, KKYDP proje sahiplerine temsili çeklerinin verildiği törene geçildi. Törene çiftçilerin söz alarak katılım sağladığı ortak akıl toplantısı ile devam edildi.


2016 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP 11. ETAP)

Category : GTHB Haber

2016 Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Hibesi Başladı (KKYDP-11) |

2016-2020 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında (11.Etap KKYDP )Tarıma Dayalı Yatırımlara verilecek hibelerinin uygulama usul ve esasları 21/10/2016 – 29864 tarih sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hibe programlarına başvurular tebliğin yayımı tarihinden itibaren 45 günlük süre içerisinde yapılabilecektir. Son başvuru tarihi 04/12/2016’ dir. Uygun başvuru sahipleri gerçek ve tüzel kişiler olup ancak başvuru yapabilmek için  ÇKS  belgesi almış veya  Tarım Bakanlığınca ruhsatlandırılmış diğer belge sahipleri başvuru yapabilecektir.  Konularına göre 81 ilde ve kısmen 39 ** ilde  uygulanacak olan Tarıma Dayalı Kırsal Kalkınma Destekleri  Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilecektir. Diğer %50’si oranındaki tutarı da başvuru sahipleri temin etmekle yükümlü olacaklardır. Programın  konuları, Hibeye esas proje tutarları, desteklenecek illerin özet bilgileri aşağıda verilmiştir.

2016 KKYDP 11. ETAP Proje Hazırlama Sayfamız İçin tıklayın…

YATIRIM KONULARI, HİBEYE ESAS PROJE TUTARLARI VE UYGULAMA İLLERİ

kkydp-11-etap

*Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları: Yaş meyve sebzenin tasnifi (boy, renk vb.) paketlenmesi (yıkanmış, yıkanmamış, dondurulmuş, dondurulmamış) ve soğuk hava deposunda depolanması proseslerinin tamamını sağlayan yatırımı ifade eder. Örneğin, domatesin boylanarak paketlenip soğuk hava deposunda saklanmasını sağlayan tesis bu yatırım adı altında ifade edilir. Ancak, domatesin suyunun çıkartılması, kurutulması, salça yapılması, doğranması gibi işlemlere tabi tutulması halinde bu kapsamda değerlendirilmez, BÜİ kapsamında değerlendirilir.

**39 İl IPARD II Uygulamalarının Dışında Kalan İllerdir.

Bu iller;

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.


Toprak analizi desteği yeniden başlıyor

Category : GTHB Haber

toprakanaliz

Tarımsal üretimde verimliği ve kaliteyi artırmak amacıyla 2017 yılı üretim sezonundan itibaren toprak analizi destekleme uygulamasına farklı bir model ile yeniden başlanılacaktır.

Bu yeni modelde toprak analizleri için gerekli olan numuneler;
– Tohum tarlaya düşmeden, ekimden önce,
– 50 dekar ve üzeri parsellerden,
– Koordinat belirleyen DATA LOGGER cihazıyla,
– Bakanlığımızca yetkilendirilmiş laboratuvarların teknik elemanlarınca alınacaktır.

Bu şartlarda alınan numunelere ait analizler için destekleme ödemesi yapılacaktır. ÇKS kayıtlarına göre 50 dekar ve üzeri parsellere gübre desteği ödenebilmesi için toprak analizi yaptırmak zorunlu olacaktır. 50 dekardan küçük parseller ise toprak analizi yaptırmak zorunda olmayacak, ancak gübre desteğinden faydalanabilecektir.

Destekleme ödemeleri YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVARLARA analiz başına yapılacaktır. 50 dekardan başlayarak, 50’nin katları içerisinde kalan parsel büyüklükleri için ilave analiz istenecektir. (Örnek:50 dekar için bir analiz, 70 dekar için 2 analiz, 120 dekar için 3 analiz istenecektir.)

Bunun yanında 50 dekardan küçük parsellere toprak analizi yapılsa dahi laboratuvarlara toprak analizi destekleme ödemesi yapılmayacaktır.


Çiftçilere kredi borcu ertelemesi ve tarım danışmanı müjdesi

Category : GTHB Haber , Kredi Haber

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016 yılı Ocak ayından bu yana çeşitli afetlerden dolayı zarar gören çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesi ve “tarım danışmanları” konularında aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“01.01.2016 ile 09.09.2016 tarihleri arasında meydana gelen aşırı sıcak, aşırı kar yağışı, aşırı yağış, dolu, don, fırtına, güneş yanıklığı, heyelan, hortum, kırağı, kuraklık, kurt saldırısı, sel, sel-su baskını, şiddetli rüzgâr, yangın, yıldırım düşmesi afetleri nedeniyle 69 ilde, 493 ilçede, 12.604 köyde, 532.232 çiftçiye ait 15.722 dekar kapalı alan ile 24.094.291 dekar açık alan zarar gördü.

Bugün, Resmi Gazete’de “Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar” yayımlandı.

Bakanlar Kurulu’nun bu kararı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe hasar tespit komisyonlarınca tespiti yapılan %30 ve üzeri zarar gören üreticilerin borçları yüzde 3 faizle bir yıl ertelendi.

Söz konusu erteleme kararı, 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen/gelebilecek afetlerin zararları, borç erteleme kapsamı içindedir.

Afetlerden zarar gören üreticilerimiz, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarını 1 yıl süreyle erteleyebilecekler.

Tarım danışmanları

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan bir diğer Bakanlar Kurulu kararı da tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerine ilişkindir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile 2016 yılında 412 ziraat odası ve üretici örgütünde 1700 tarım danışmanı istihdam edilecek.

Her bir tarım danışmanı için 30 bin TL ödenecek. Her bir ziraat odası veya üretici örgütü en fazla 5 tarım danışmanı istihdam edebilecek.

Bakanlar Kurulumuzun her iki kararının da üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”