Category Archives: IPARD Çağrı İlanı

IPARD II – Onuncu (10.) Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı ! 7 Ocak 2021

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

YATIRIM SÜRELERİ

Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvuru ile ilgili her türlü bilgi ve yardım için:

Agroproje Danışmanlık ve Mühendislik

Yüksel ŞAHİN – 0532 447 48 17 – 0332 236 12 56

IPARD programının uygulandığı, 42 ilde tecrübeli ve güvenilir hizmet anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz.


IPARD II – Beşinci (5.) Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı ! 16.02.2019

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Şubat 2019 tarihinde IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamındaki başvurular kabul edilecektir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Şubat 2019 tarihinde Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD  Programı  Fonu’dur.  Bu  destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

BAŞVURU TARİHLERİ

YATIRIM SÜRELERİ

Üçüncü  Başvuru  Çağrı  İlanı  kapsamında  hazırlanacak  başvurularda  yatırım  süreleri   en   fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvuru ile ilgili her türlü bilgi ve yardım için:

A27 başlık

Agroproje Danışmanlık ve Mühendislik

Yüksel ŞAHİN – 0532 447 48 17 – 0332 236 12 56

IPARD programının uygulandığı, 42 ilde tecrübeli ve güvenilir hizmet anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz.


IPARD II – Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı ! 21.12.2017

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

 ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 Aralık 2017 tarihinde Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD  Programı  Fonu’dur.  Bu  destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
Afyonkarahisar Balıkesir Diyarbakır Kahramanmaraş Manisa Sivas
Ağrı Burdur Elazığ Karaman Mardin Şanlıurfa
Aksaray Bursa Erzincan Kars Mersin Tokat
Amasya Çanakkale Erzurum Kastamonu Muş Trabzon
Ankara Çankırı Giresun Konya Nevşehir Uşak
Ardahan Çorum Hatay Kütahya Ordu Van
Aydın Denizli Isparta Malatya Samsun Yozgat

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

TEDBİR ADI SEKTÖR

KODU

SEKTÖR ADI DESTEK

ORANI

TOPLAM DESTEK

BÜTÇESİ (AVRO)

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) 101-1 Süt Üreten Tarımsal

İşletmeler

 

 

 

%40-70

 

 

 

164.706.348

101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal

İşletmeler

101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal

İşletmeler

101-4 Yumurta Üreten Tarımsal

İşletmeler

 

 

 

 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

 

302-1

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve

Paketlenmesi

 

 

 

 

 

 

%55-65

 

 

 

 

 

 

87.239.811

 

302-2

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve

Paketlenmesi

302-3 Zanaatkarlık ve Katma

Değerli Ürün İşletmeleri

302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon

Faaliyetleri

302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
302-6 Makine Parkları
302-7 Yenilenebilir Enerji

Yatırımları

BAŞVURU TARİHLERİ

 

TEDBİR ADI BAŞVURU TARİHLERİ
Çiftlik Faaliyetlerinin

Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

Başvurular 12.02.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan    TKDK   İl    Koordinatörlüklerinde   kabul    edilmeye    başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 12.03.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 15.03.2018, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tarımsal

İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

Başvurular 01.03.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan    TKDK   İl    Koordinatörlüklerinde   kabul    edilmeye    başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 02.04.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 05.04.2018, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERİ

Üçüncü  Başvuru  Çağrı  İlanı  kapsamında  hazırlanacak  başvurularda  yatırım  süreleri   en   fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir.

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru  kurallarını  içeren  Başvuru  Çağrı  Rehberi (Versiyon 3.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.


IPARD II – İkinci Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı ! 12.06.2017

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12.06.2017 tarihinde IPARD II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir. İlan metni aşağıda verilmiştir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12 Haziran 2017 tarihinde İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir; Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması , Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması , Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ,  Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır. Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Hatay

Isparta

Kahramanmaraş

Karaman

Kars

Kastamonu

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muş

Nevşehir

Ordu

Samsun

Sivas

Şanlıurfa

Tokat Trabzon

Uşak

Van

Yozgat

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 06.09.2017 tarihi saat 09:00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 26.09.2017 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 28.09.2017, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERİ

İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir.

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 2.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.

IPARD proje danışmanlığı için bize arayın;

A27 başlık

Agroproje Danışmanlık ve Mühendislik

Yüksel ŞAHİN – 0532 447 48 17 – 0332 236 12 56

Nişantaşı Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi

Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:1 No:106

Selçuklu / Konya                   


IPARD II için Finansman Anlaşması Yürürlüğe Girdi

IPARD II için Ülkemiz ve Avrupa Birliği arasında imzalanan Finansman Anlaşması yürürlüğe girmiş olup akreditasyon süreci tamamlanmıştır.

IPARD II 1.Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmek üzere seçilen başvuru sahipleri ile sözleşme imzalama süreci başlamıştır.

ipard 2’nin 2. çağrı ilanına çok yakında çıkılması beklenmektedir.


TKDK IPARD II (2) 2. (ikinci) çağrısı ne zaman?

TKDK kurumu tarafından IPARD II (2) programı kazananlar listesi açıklandı. Uzun  süredir programın akreditasyonunu bekleyen liste,  programın akredite olması sonucunda yayınlandı.

Yeni çağrı için, yani ikinci (2.) çağrı için 1. çağrının sonuçlanması bekleniyordu. Sonuçların açıklanması ile birlikte ipard ikinci çağrısının mayıs – temmuz ayları içerinde ilan edilmesi beklenmektedir.

Proje hazırlıklarınız için Agroproje Danışmanlık olarak yanınızdayız.

Agroproje Danışmanlık ve Mühendislik

Yüksel ŞAHİN – 0532 447 48 17 – 0332 236 12 56

Nişantaşı Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi

Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:1 No:106

Selçuklu / Konya    

A27 başlık


TKDK, IPARD II programı birinci çağrı sonuçlarını açıkladı

IPARD II Programı 1. Başvuru Çağrı Dönemi’nde desteklenmek üzere seçilecek başvuruların listesini belirlemek amacıyla 30 Mart 2017 Perşembe günü Kurum Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı başkanlığında TKDK Merkez Dursun Çolak Toplantı Salonunda Proje Değerlendirme ve Seçim Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.

IPARD II Programı Birinci Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmek üzere seçilen başvurular listesi TKDK sitesinde yer almaktadır.
Desteklenmek üzere seçilen başvuru sahiplerinin, Finansman Anlaşmasının yürürlüğe girmesi sonrasında sözleşme imzalamaya davet edileceği belirtildi.

Listelere ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

TKDK 1. çağrı kazananların listesi…

 


“302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri bilgilendirme

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II kapsamında 25.03.2016 tarihinde yaptığı duyuruda “302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri ile ilgili bilgilendirme yayınlamıştır.

Bu bilgilendirme şu şekildedir:

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
GENEL HUSUSLAR:
1. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinde, başvuru sahipleri gerçek kişi ve tüzel kişilerdir. Bu tedbir altındaki yatırımlar kırsal alanda olmak zorundadır ancak bazı sektörlerde çiftçilere ve gerçek kişilere, istenen koşulları sağlaması durumunda istisna sağlanmaktadır. Tüzel kişilikler yatırımlarını hiçbir istisna olmadan kırsal alanda yapmalıdırlar.
Başvuru sahibi; ÇKS kaydı, AKS kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduğunu kanıtlayacak, Tarım Bağkur’u ile tarımdan başka gelirinin olmadığını belgeleyecektir. İki koşulu birlikte sağlayan başvuru sahipleri istisnadan yararlanabilir.
Aşağıdaki tabloda hangi sektörlerde kimlere hangi koşullar ile istisna sağlandığı belirtilmiştir.

302-1 kırsal faaliyetler ipard

2. Aşağıda belirtilen sektörler için başvuracak olan limited, kollektif, komandit, anonim şirketler ve gerçek kişiler KOSGEB’e üye olmalıdır ve son mali yıla ait KOBİ Bilgi Beyannamesini sunmalıdır.
a) Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler
b) Kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler
c) Makine parkları
d) Yenilenebilir enerji yatırımları
Yasal mevzuatları gereği üye olamayan tüzel kişilikler (kooperatif, üretici örgütü vb.) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alınmış işletmenin son bir yıla ait (varsa) aylık prim ve hizmet dökümü veya sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı getirmek zorundadır.
3. Kapasite/ön kapasite raporu sadece et ve süt ürünleri işleme yatırımları söz konusu olduğunda istenen belgelerdir.
SEKTÖRLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
4. Açık alanda bitkisel üretim söz konusu olduğunda, açık alan büyüklüğü en fazla 2 hektar olmalıdır. Kontroller tapu ve/veya kira sözleşmesi ile yapılacaktır.
5. Mantar üretim tesisleri “ÇKS kaydı” ve “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” sunmalıdır.
6. Fide ve Fidan sektöründe son ürüne gidilmeden üretim yapılmalıdır. İş planındaki veriler fide/fidan satışı ile ilgili olmalıdır.
7. 103-5 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması kapsamında desteklenen ürünler, katma değerli ürünler kapsamında meyve ve sebzelerin kurutulması başlığı altında desteklenmeyecektir.
8. Katma değerli ürünler kapsamında kuruyemiş destek kapsamında değildir.
9. Katma değerli ürünler listesinde yer alan meyve ve sebze işleme başlığı altında yer alan ürünlere meyve – sebze suları ve konserve ile ilgili yatırımlar da ilave edilmiştir.
10. Leblebi, katma değerli ürünler listesinde yer alan bakliyat işleme ve paketleme başlığı altında nohudun işlem görmüş katma değerli ürünü olarak desteklenmektedir.
11. Katma değerli ürünler listesinde yer alan yerel yiyecekler kapsamında özellikle bölgeye ait yöresel olarak bilinen veya coğrafi işaret sertifikasına sahip olan ürünler düşünülmelidir. Örneğin, “Tarhana” yerel yiyecekler kapsamında, “Beypazarı Kurusu” ve “Erişte” unlu mamuller kapsamında desteklenmektedir.
12. Makine parkları sektöründen destek alacak işletmeler, başlı başına gelir elde eden işletmeler olarak düşünülmelidir. Bu sektörden faydalanılarak kurulacak makine parklarının tarımsal makine kiralama ve/veya tamir hizmeti vereceği öngörülmeli, iş planında kiralama ve tamir hizmetine
ilişkin gelir elde edildiği gösterilmelidir. Kontroller sonucunda kullanım amacı dışındaki yatırımların tespit edilmesi durumunda gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

SIRALAMA KRİTERLERİ

302 sıralama 1

302 sıralama 2

302 sıralama 3


103 Tedbiri Uygun Harcama Listesi Duyuru

TKDK IPARD II kapsamında 25.03.2016 tarihinde yaptığı duyuruda 103 Süt, Et, Meyve-Sebze ve Su Ürünlerinin İşlenmesi tedbiri kapsamında uygun harcama listesinin güncellendiğini duyurmuştur. Bu güncelleme ile 103 tedbirine ait Uygun Harcama Listelerine “Sarmal Kapı” ve “Seksiyonel Kapı” harcama kalemlerinin eklendiği belirtilmiştir.


103 tedbiri için son başvuru kabul tarihi uzatıldı

TKDK tarafından 16.03.2016 tarihinde yapılan duyuru aşağıda yer almaktadır.

“IPARD-2 programına ait 1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 103 tedbiri için son başvuru kabul tarihi 8 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Online proje başvuru sistemi de son başvuru kabul tarihi itibariyle (8 Nisan 2016 Cuma günü saat 17:00) kapatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi, beyaz et ve et ürünlerinin işlenmesi, su ürünlerinin işlenmesi, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve soğuk hava depolarına hibe desteği için projelerinizi hazırlıyoruz.

Agroproje Danışmanlık