IPARD II Yenilenebilir Enerji Hibeleri

3

IPARD II Programında (2014-2020) Yenilenebilir Enerji yatırımları

IPARD II Programı Kapsamında İşletmenin/ Tesisin kendi enerji tüketimini karşılayabilmesine yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edilecektir.

  • Bu kapsamda Güneş Enerjisi Sitemleri(Fotovoltoik ve Konsantre), Rüzgar Enerjisi, Jeotermal Enerji ve Biyokütle Sistemlerine destek sağlanacaktır.

  • IPARD II Programı kapsamında ise İşletmenin/Tesisin kendi enerji tüketimini karşılayabilmesine yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarına ek olarak;

302 – Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme ‘’ tedbiri kapsamında kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilere sadece elektrik üretim ve satış amaçlı yenilenebilir enerji tesisi kurulumana destek verilecektir.

    • Bu tedbirin Destek(hibe) Oranı %65 olacaktır.

    • 302 tedbiri kapsamında kullanılabilecek toplam fon miktarı 203 milyon Avro olacaktır.Bu miktarda Yenilenebilir Enerjiye ayrılmış özel bir oran veya limit olmamakla birlikte fonun ne kadarının Yenilenebilir Enerjiye aktarılacağı gelecek projelerin sonunda şekillenecektir.

301 – Kırsal Altyapı Hizmetlerine Fiziki Yatırımlar’’ tedbiri kapsamında sadece belirli kamu tüzel kişiliklerine ( Belediyeler, köy İdareleri, İl Özel İdareleri, Organize Tarım Bölge Yönetimi, 5355 No’lu yasaya göre kurulan Birlikler) Bağımsız Yenilenebilir enerji Tesislerinin kurulumu için destek sağlayacaktır.

    • 301 Tedbiri kapsamında yatırımlar sadece 10.000 kişinin altında olan yerleşim yerlerine yapılabilecektir.

    • Bu tedbirin Destek oranı %100 olacaktır.

301 Tedbirinin Toplam Fon miktarı 94,2 Milyon Avro olacaktır. Hizmet alımları da desteklenecektir