IPARD BAŞVURU PAKETI HAZIRLAMA HIZMETI  

IPARD kapsamında yatırımınızı hibe alarak hayata geçirmeniz için: teknik proje ve iş planı hazırlanması; mimari, statik, mekanik tesisat vb. projelerin çizilmesi; yapım işleri ve makine alımı için teknik şartname hazırlanarak teklif alınması hizmetlerini gerçekleştirerek TKDK’ya eksiksiz bir başvuru paketi sunmak için yanınızdayız.

IPARD ÖDEME TALEP PAKETI HAZIRLAMA HIZMETI  

IPARD kapsamında yatırımı sonrası hibenizi alabilmeniz için: tedarik sözleşmeleri düzenlenmesi; inşaat defterlerinin hazırlanması, uygun harcama kalemlerinin muhasebeleştirilmesi, ödeme belgelerinin ve faturaların TKDK prosedürlerine uygun düzenlenmesi işlemlerini gerçekleştirerek TKDK’ya eksiksiz bir ödeme talep paketi sunmak için yanınızdayız.